Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Cập nhật thông tin di trú mỹ 2019

 Sau ngày 11.09.2018, luật di trú mỹ 2019 sẽ giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn trước đây, tuy nhiên có một khó khăn cho đương đơn là Sở di trú không cần phải thông báo yêu cầu đương đơn bổ sung thông tin thiếu xót hay chứng cứ để chứng minh như lúc trước nữa mà thay vào đó là đứa ra quyết định chối hồ sơ trực tiếp.- Mất tiền phí đã nộp cho Sở di trú trong mọi tình huống. Khoản tiền lệ phí này không được hoàn lại, và đương đơn phải nộp lệ phí mới nếu quyết định nộp lại hồ sơ.

- Hồ sơ di trú của đương đơn có thể đã bị lưu ý và ghi nhớ ở trong "sổ đen" của Sở di trú, vì vậy nếu đương đơn có nộp hồ sơ mới đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để được Sở di trú chấp nhận

- Những người đang ở Mỹ theo diện visa không đinh cư như khách du lịch, du học sinh,.. nếu nộp hồ sơ xin chuyển sang diện định cư (ví dụ như kết hôn) mà hồ sơ bị từ chối theo quy định mới này, thì ngoài việc có thể bị ghi vào "sổ đen", đương đơn còn bị xem là vi phạm luật di trú về việc khai báo sai mục đích của visa được cấp, do vậy, tỷ lệ visa cấp sau này khi quay lại mỹ sẽ rất thấp

Như vậy việc xét duyệt được siết chặt hơn trước đây theo luật di trú mỹ mới này. Vì thế nếu hồ sơ chuẩn bị không đầy đủ, chuyên nghiệp, cẩn thận thì dù là visa định cư tại mỹ hay không cũng sẽ ảnh hưởng bất lợi cho các hồ sơ xin visa đi Mỹ. Nếu bạn cảm thấy không tự tin hoặc chưa hiểu rõ hết qui định thủ tục có thể liên hệ với những người có kinh nghiệm, am hiểu rõ về thông tin di trú mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét